Uzman Klinik Psikolog Özge Gündoğdu Güzelcan

Aile Danışmanlığı

Aile içi iletişimin, duygusal etkileşimin, sınırların, kuralların sağlıklı yapılandırılması ve etkili anne baba tutumlarının kazandırılması amaçlı aile danışmanlığı çalışmaları yürütülür. Çalışmalarda bireylere değil, ilişkilerine ve aile sistemlerine odaklanılır. İlişkilerin ve aile sistemlerinin hem işlevli hem işlevsiz yanları değerlendirilir. İşlevli yanlar korunmaya, işlevsiz yanlar ise iyileştirilmeye çalışılır. Çalışmalar aile bireylerinin birlikte katılımını gerektirir. İlk 3-4 seans ilişkiler, aile sistemi ve problemler anlaşılmaya çalışılır. Yapılan değerlendirme sonrasında çalışılacak alanlar ve uygulanacak yöntemler belirlenir. Görüşmeler her hafta aynı gün ve aynı saatte 90 dakika süresince gerçekleşir. Çalışmaların süresi yaşanan problemin niteliğine bağlı olarak değişir. Etik ilkelere bağlı olarak çalışmak esastır.    

Çalışılan Alanlar:

  • Evlilik
  • Boşanma
  • Çift danışmanlığı
  • Ergen odaklı aile danışmanlığı
  • Aile içi iletişim problemleri
  • Aile içi duygusal problemler
  • Aile içi sınır-kural yapılandırılması
  • Etkili disiplin yöntemleri
  • Aile içi kayıp