Uzman Klinik Psikolog Özge Gündoğdu Güzelcan

Hakkında

Özge Gündoğdu Güzelcan

Özge Gündoğdu Güzelcan, 2005 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, 2013 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek onur dereceleri alarak mezun olmuştur. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BÜPAM) ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yataklı psikoz servisinde tedavi gören bipolar ve şizofreni tanısı almış kadın hastaların değerlendirilme ve test edilme çalışmalarında bulunmuştur. 75. Yıl Gazi Mahallesi Toplum Merkezi’nde ergenlere ve ailelerine psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

2012 yılından beri İzmir’de gençlerle ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Duygu durum ve kaygı bozuklukları, kişiliğe bağlı problemler, yakın ilişki problemleri, travma, kayıp ve yas, sınav kaygısı, sınav süreci danışmanlığı, ergenlik problemleri, gebelik ve doğum sonrası psikolojik danışmanlık ve lohusa depresyonu ilgilendiği alanlardır. Sınav kaygısıyla başa çıkma konusunda yüksek lisans tez çalışması kapsamında gençlere yönelik geliştirdiği yapılandırılmış bir programı vardır. Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle sınav süreçlerini doğru yapılandırmaları amacıyla çalışmaktadır. Bilişsel potansiyeli değerlendiren WISC-4 ve CAS testleri uygulayıcısıdır. Öğrencilerin güçlü ve zayıf bilişsel alanlarını, öğrenmelerini destekleyen veya güçleştiren faktörleri belirleyip öğrencileri ve ailelerini bilişsel ve akademik açıdan yönlendirmektedir. Klinik çalışmalarına ek olarak sınav kaygısı, ders çalışma becerileri, motivasyon, kariyer belirleme süreci, etkili iletişim becerileri, duygu düzenleme becerileri, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, ergenlik dönemi ve internet bağımlılığı gibi konularda kurumlara eğitimler ve seminerler vermektedir.

2021 yılından beri İzmir Mavişehir’de bulunan ofisinde gençlerle, yetişkinlerle ve ailelerle psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çalışmaları, çocuklarla ve gençlerle bilişsel değerlendirme çalışmaları yürütmektedir. Hem yüz yüze hem de online kanallar aracılığıyla çalışmaktadır.

Katıldığı eğitimler:

-Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

-Farkındalık (Mindfulness) ve Psikoterapi – Dr. Joseph Bobrow

-Doğal Afetlerde Somatik Deneyimleme Uygulama Eğitimi – Ursula Fürstenwald

-Ergenlerle Bireysel Terapi ve Aile Terapisi İçinde Ergen – Gülenbaht Algaç & Yudum Akyıl

-Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi, Masterson Enstitüsü (devam ediyor)

-Psikoterapide Nesne İlişkileri Eğitimi, Masterson Enstitüsü

-Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek/9-12 yaş grubu çocuklar için sağlıklı cinsellik, Psikoistanbul

-Cognitive Assesment System (CAS), İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

-Pass Bilişsel Müdahale Eğitimi, Tamer Ergin

-Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-4), TPD

-Deneyimsel Oyun Terapisi 1. ve 2. Aşama Eğitimleri – Byron E. Norton & Carol C. Norton

-Dışavurumcu Sanat Tekniklerinin Bütünleyici Bir Teknik Olarak Bireysel Terapide Kullanımı – Yard. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

-Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi – TPD İzmir, Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer

-Terapide Genogram Kullanımı, Klin. Psk. Tuğçe Bağcı

-Pozitif Disiplin, Klin. Psk. Pınar Mermer

-Psikoterapide Metafor Kullanımı, Klin. Psk. İpek Gökozan, Mita Psikoloji

-Bilinçdışı İlişki Örüntülerimiz, Klin. Psk. İpek Gökozan, Mita Psikoloji